Najważniejsza jest dla nas wygoda Klienta, rzetelność i jakość świadczonych przez nas usług. Pragniemy, by rachunkowość oraz sprawy kadrowo-płacowe nie były więcej problemem dla Naszych Klientów.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek z kapitałem zagranicznym. Zakres usług księgowych prowadzonych przez nasze biuro rachunkowe obejmuje m.in.:

Usługi biura rachunkowego

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego.

Sprawozdania finansowe

 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych według ustawy o rachunkowości, MSR/MSSF, wytycznych grupowych etc.,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP,
 • sporządzanie i aktualizacje polityk rachunkowości, planów kont,
 • przygotowywanie aktualnych wzorów sprawozdań finansowych wg MSSF.

Inne usługi księgowe

 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • konsultacje księgowe i podatkowe.

Nasze usługi mogą być świadczone również w siedzibie Naszych Klientów. Zaletą tej formy świadczonych usług księgowych jest stały dostęp kierownictwa do dokumentów księgowych w siedzibie firmy oraz bezpośredni kontakt z pracownikiem naszego biura rachunkowego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Oferujemy atrakcyjne promocje.

W celu zapoznania się z naszą wstępną ofertą prosimy o wypełnienie formularza zapytania ofertowego.