Staramy się, aby nasi klienci zapamiętali nas, jako biegłych rewidentów, z którymi dobrze się współpracuje, którzy szanują czas pracowników reprezentujących klienta.
W zakresie usług naszej kancelarii biegłych rewidentów oferujemy między innymi:

Badanie bilansu (sprawozdań finansowych)

  • badanie i przegląd jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarówno według polskich jak i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej,
  • weryfikację pakietów konsolidacyjnych wg różnych standardów rachunkowości,
  • przeglądy okresowe oraz tematyczne.

Pozostałe usługi biegłego rewidenta

  • weryfikację zgodności polityki rachunkowości z MSR/MSSF,
  • wsparcie w procesie wdrażania i raportowania wg MSR/MSSF,
  • wsparcie w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu (IPO), w restrukturyzacji, prywatyzacji oraz połączeniach jednostek,
  • wsparcie w przygotowaniu części finansowej do prospektów emisyjnych i memorandum informacyjnych,
  • sporządzanie sprawozdań z wykonania tzw. inwestycji gwarantowanych,
  • badanie planów przekształcenia Spółek,
  • badanie sprawozdań założycieli.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tych usług, prosimy o kontakt z naszymi biegłymi rewidentami lub wysłanie zapytania ofertowego