Naszą siłą są nasi eksperci – biegli rewidenci posiadający bogate doświadczenie zdobyte w firmach z „wielkiej czwórki” i nie tylko. W naszej działalności łączymy doświadczenie z młodością.

Zespół audytorski współpracujący z Państwem przy badaniu sprawozdań finansowych składa się zawsze z biegłego rewidenta oraz w miarę potrzeb z odpowiedniej ilości aplikantów lub asystentów.

Zaletą świadczonych przez nas usług jest stały kontakt Państwa firmy z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego.

Prezesem Zarządu, odpowiedzialnym za stronę merytoryczną badań audytorskich i innych usług, jest Tomasz Piotrowski, biegły rewident posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w międzynarodowych firmach doradczych: BDO oraz Deloitte.

Tomasz Piotrowski – nr ewidencyjny 12140 – Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Biegły Rewident z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradczych BDO oraz Deloitte. Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Tomasz Piotrowski posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych największych spółek kapitałowych w Polsce.

Marcin Snopek – nr ewidencyjny 11212 – Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Biegły Rewident z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradczych EY oraz PWC. Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Marcin posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych największych spółek kapitałowych w Polsce z branży węglowej, energetycznej i podobnych.