Eksperci

Eksperci

Naszą siłą są nasi eksperci – biegli rewidenci posiadający bogate doświadczenie zdobyte w firmach z „wielkiej czwórki” i nie tylko. W naszej działalności łączymy doświadczenie z młodością.

Zespół audytorski współpracujący z Państwem przy badaniu sprawozdań finansowych składa się zawsze z biegłego rewidenta oraz w miarę potrzeb z odpowiedniej ilości aplikantów lub asystentów.

Zaletą świadczonych przez nas usług jest stały kontakt Państwa firmy z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego.

Prezesem Zarządu, odpowiedzialnym za stronę merytoryczną badań audytorskich i innych usług, jest Joanna Sklarz-Snopek, biegły rewident posiadająca wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w międzynarodowych firmach doradczych: BDO oraz Deloitte.

dr Joanna Sklarz-Snopek

nr ewidencyjny 10781 – doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Biegła Rewident z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradczych BDO oraz Deloitte. Do 2017 roku dyrektor działu audytu w Deloitte oddział Katowice. Jest ekspertem w zakresie polskich standardów rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Joanna prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu Ustawy o rachunkowości i MSSF. Posiada również doświadczenie biznesowe, jako Członek Zarządu była odpowiedzialna za rachunkową i podatkową obsługę Grupy Kapitałowej składającej się z ponad 30 podmiotów o międzynarodowym zasięgu.

Tomasz Piotrowski

nr ewidencyjny 12140 – Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Biegły Rewident z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradczych BDO oraz Deloitte. Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Tomasz Piotrowski posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych największych spółek kapitałowych w Polsce.

Marcin Snopek

nr ewidencyjny 11212 – Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Biegły Rewident z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradczych EY oraz PWC. Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Marcin posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych największych spółek kapitałowych w Polsce z branży węglowej, energetycznej i podobnych.