Doradztwo podatkowe to kompleksowa pomoc w zakresie rozwiązywania problemów podatkowych. W zakresie naszych usług oferujemy między innymi:

  • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie VAT, CIT, PIT oraz podatku od nieruchomości,
  • ceny transferowe,
  • audyt podatkowy,
  • wsparcie w zakresie kontaktów z organami skarbowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
  • wsparcie w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych,
  • pomoc w procesie ubiegania się o indywidualne interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez Ministra Finansów.